เชียงใหม่ ตรวจหาเชื้อ หน่วยงานราชการ 25 อำเภอ พบติด โควิด 29 ราย

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจ.เชียงใหม่ ดำเนินมาตรการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการจ.เชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเทศกาลปีใหม่ พบผู้มีผลบวก 29 ราย จากการตรวจทั้งหมด 22,560 ราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจ.เชียงใหม่ ได้ออกแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ยกระดับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 ภายหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

โดยให้ดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK แก่บุคลากรในสังกัด ทํานายเบอร์โทรศัพท์ แม่นที่สุดในโลกและแสดงผลก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเทศกาลปีใหม่ 2 ครั้ง คือในวันที่ 4 มกราคม และวันที่ 10 มกราคม 65 พร้อมทั้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด

โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนราชการ ทั้งที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 25 อำเภอ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ไปจำนวนทั้งสิ้น 22,560 ราย พบผู้มีผลบวก 29 ราย และส่งตรวจแบบ RT – PCR ซ้ำอีกครั้ง อยู่ระหว่างรอผล พร้อมให้ดำเนินการกักตัวทั้ง 29 รายแล้ว

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้แจ้งให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work Form Home) ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน พร้อมกำชับ กวดขันให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ในสถานประกอบการที่เปิดบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

อ้างอิง
https://www.khaosod.co.th/covid-19/page/4