บอร์ด รฟม.ใจดี! ต่อโปรฯ ตั๋วเที่ยว MRT ถึง เม.ย.65 ลดค่าครองชีพ “สายสีน้ำเงินต่อสีม่วง” เหมาจ่าย 45 บาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม.มีมติเห็นชอบขยายมาตรการตั๋วเที่ยว MRT สำหรับโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) และตั๋วเที่ยวสำหรับโดยสารร่วมสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ซึ่งจะสิ้นสุดโปรโมชันในวันที่ 31 มกราคม 2565 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายนนี้

ทั้งนี้ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่งนับจากที่ได้เริ่มให้บริการตั๋วเที่ยว MRT ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้โดยสาร แบะหากครบกำหนดแล้วผู้โดยสารยังคงตอบรับดี จะมีการพิจารณาขยายโปรโมชันนี้ออกไปเรื่อยๆ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอีกทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันตั๋วเที่ยว MRT สายสีน้ำเงินมีผู้ถือบัตรประมาณ 18% ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด ขณะที่หากเปรียบเทียบกับปริมาณผู้โดยสารของทั้งสายสีน้ำเงิน สีม่วง จะมีผู้ใช้ตั๋วเที่ยว MRT อยู่ประมาณ 15% ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้บริการเป็นประจำ เพราะมีค่าโดยสารเฉลี่ยที่ถูกกว่า โดยตั๋วเที่ยว MRT สายสีน้ำเงิน แบบ 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 1,250 บาท เฉลี่ย 25 บาทต่อเที่ยว

ขณะที่ตั๋วเที่ยว MRT สายสีม่วง แบบ 15 เที่ยว ราคา 450 บาท เฉลี่ย 30 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 700 บาท เฉลี่ย 28 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว ราคา 1,040 บาท เฉลี่ย 26 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 1,100 บาท เฉลี่ย 22 บาทต่อเที่ยว

ส่วนตั๋วเที่ยวใช้ร่วม 2 สาย แบบ 15 เที่ยว ราคา 810 บาทเฉลี่ย 54 บาทต่อเที่ยว, แบบ 25 เที่ยว ราคา 1,300 บาท เฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว, แบบ 40 เที่ยว ราคา 2,000 บาท เฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว, แบบ 50 เที่ยว ราคา 2,250 บาท เฉลี่ย 45 บาทต่อเที่ยว

อ้างอิง
https://siamrath.co.th